Wędko! Kochana moja! Ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba gonić, ten tylko się dowie
Kto Cię złapał. Dziś piękność Twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo Cię dosięgnąć nie mogę…

 

litwo